Søppeltaxi i Oslo
Innbyggere i Oslo produserer en betydelig mengde avfall hver dag, og det er viktig å avhende det på en riktig måte. Ikke bare har feil avfallsdisponering alvorlige miljøkonsekvenser, men det kan også føre til høye bøter og straffer for personer som bryter loven. For hyppige personer eller bedrifter som produserer store mengder avfall, kan det være en utfordring å kvitte seg med alle ...